Bodelning

 

 

 

 

 

För äktenskap gäller vissa regler, samboförhållande

styrs av andra regler

 

Bodelning mellan makar kan ske såväl under pågående äktenskap som när äktenskapet upphör genom skilsmässa eller då den ena parten avlider.

 

Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods (det var och en av er äger), efter avräkning för de skulder som finns. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap.

 

Finns det endast gemensamma barn och inget testamente är skrivet behöver ingen bodelning göras. Den kvarlevande parten ärver då hela boet med fri förfoganderätt.

 

Även då ett samboförhållande tar slut görs en bodelning om någon av parterna begär det.

Kan ni inte komma överens om fördelningen kan bodelningsförrättare tillsättas.

Detta innebär, i praktiken, att bodelningen görs under tvång.

 

Om den ena parten avlider i en samborelation är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, inte den avlidnes släktingar.

I en sambobodelningen ingår då bostad och bohag som ni har skaffat för gemensamt bruk.

Med gemensam bostad menas permanentbostad.

 

Copyright Stockholms Bouppteckningsbyrå info@bouppteckningar.com