Bouppteckning

När någon dör är det, trots sorgen, mycket praktiskt som ska ordnas. Allt från begravning till att säga upp olika avtal och kanske sälja en fastighet eller lägenhet.

Är den avlidnes tillgångar är större än begravningskostnaderna måste dessutom en bouppteckning göras.


Bouppteckningen visar den avlidnes tillgångar och skulder och behövs exempelvis för att bankkonton ska kunna avslutas och egendom ska kunna säljas.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatteverket för registrering.


Efter registreringen ska ett arvskifte göras om det finns fler än en dödsbodelägare i boet.

Ett arvskifte är en överenskommelse mellan arvingarna avseende hur arvet ska fördelas.


Arvskiftet dokumenteras genom en skriftlig handling som ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Kan delägarna inte komma överens om hur boet ska skiftas kan tingsrätten utse en skiftesman som har rätt att bestämma hur tillgångarna ska fördelas mellan de efterlevandeOavsett om dina frågor berör ett dödsfall eller om du vill skapa trygghet i vardagen för dig och dina närmaste så får du ett trevligt bemötande och den hjälp som behövs gällande juridik och ekonomiska frågor.


Om dödsboet innehåller tex en fastighet kan vi hjälpa till att föra över den till nästa generation.


Genom vårt goda samarbete med Högalidsmäklarna vet vi att ni får bästa engagemang och stöd vid en eventuell försäljning.


Finns en näringsverksamhet med i dödsboet kan vi ge råd kring detta så att förmånligaste resultat kan uppnås.