Äktenskapsförord

Anledningen till varför man bestämmer sig för att upprätta äktenskapsförord kan vara flera och olika intressen är avgörande i de enskilda fallen.


Det är därför viktigt att noga tänka igenom vad man vill uppnå genom äktenskapsförordet innan handlingen upprättas.

Det gemensamma för alla som upprättar äktenskapsförord är dock viljan att hålla viss egendom utanför en eventuell framtida bodelning.


Det är vanligt någon av makarna äger egendom, som man av särskilda skäl vill hålla utanför giftorätten, till exempel en släktgård eller en affärsrörelse


Äktenskapsförord kan också användas för att utjämna förmögenhetsskillnaderna, till exempel om en av er inte jobbat så mycket, utan tagit hand om barn och hem.

.

I vissa fall kan det finnas skäl att helt och hållet vill skriva bort giftorättsgemenskapen i sitt äktenskap.


Om någon av er inte är svensk medborgare eller om någon av er har egendom utomlands kan det finnas god anledning att upprätta ett äktenskapsförord, det är också viktigt notera vilket lands lag som ska reglera era förmögenhetsförhållanden.


Om någon av er är fåmansbolagsägare finns det extra orsak att upprätta äktenskapsförord och göra bolaget till enskild egendom. Om detta inte görs finns risk för problem vid en eventuell framtida bodelning, både för den make som inte omvandlat bolaget till enskild egendom samt för övriga delägare i bolaget.


I de fall när det finns särkullsbarn kan det vara klokt att upprätta äktenskapsförord och testamente för att säkerställa att det blir så som ni vill och förhindra onödiga konflikter i framtiden.Försäkringar är också en viktig del. Skaffa en livförsäkring, eller en annan försäkring som ni båda kan få del av om något händer.

Ett äktenskap innebär många olika saker exempelvis

 

Att ni har försörjningsplikt för varandra.


Att ni har rätt att leva på samma ekonomiska standard.


Att varje make ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga.Andra viktiga saker ni bör tänka på och se över är att upprätta ett testamente som reglerar hur er egendom ska fördelas om en av er avlider.


Detta kanske känns långt borta för er just nu, men var förutseende och se över varandras säkerhet inför framtiden.